top of page
Süleymanname | Kanuni Sultan Süleyman'ın Minyatürlerle Kronolojisi

Süleymanname | Kanuni Sultan Süleyman'ın Minyatürlerle Kronolojisi

1.650,00₺Fiyat

Proje Kanunî Sultan Süleyman’ın saltanat ve gündelik yaşam serüveninin, saray içinde ve dışındaki
hayatının kronolojik şekilde minyatürlerle temsili ve yazılı kaynaklardaki bilginin hikayeleştirilmesi
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kanunî zamanında yaşamış, dönemin
olaylarına bizzat şahit olmuş tarih yazıcısı, batı kaynaklarından yararlanan ilk müverrih İbrahim
Peçevi’nin ‘Peçevi Tarihi’ ismiyle bilinen tarih kitabı ve yine Kanunî’nin çağdaşı, Saray’a tayin
edilen ilk resmi şahnameci olan Arif Çelebi’nin aynı zamanda edebi metinlerimizden sayılan
Süleymannâme’sindeki minyatürler ağırlıklı olarak esas alınan kaynaklardır.
Dönemi anlatan tarih araştırmalarından, Muhibbî Divanı’ndan, Kanunî’nin çağdaşı edebi şahsiyetlerimizin
eserlerinden, Kanunî Sultan Süleyman’ın hayatını anlatan muhtelif eserlerden,
minyatür sanatında simgelerin anlamları üzerine yapılmış araştırmalardan yararlanılmıştır.
Arzu Akbulut, Aysel Güleser Ekşi, Ayşe Nur Kapusuz, Emel Demir, Emel Sakarya, Fatoş
Borbor, Fikriye Akbulut, Füsun Yılmaz, Gülgün Keser, Hamiyet Leventoğlu, İsmet Gömeç,
Neslihan Bulut, Tülay İlkar, Zeynep Elçi ‘den oluşan Minyatür Proje Grubunun, hocaları Özcan
ÖZCAN’la birlikte, orijinal eserlere sadık kalarak, çağımızın malzeme ve teknikleriyle yeniden
yorumladığı minyatürlerin yer aldığı , resimli tarih geleneğimizin minyatür ve metin olarak yeni
bir yorumla kronolojik sunumu olan bu kitap, orjinalini bugün bir müze vitrininden bile görme
imkanımız olmayan Süleymanname’yi sembolik anlamda dokunulabilir kılmaktadır.
Kitap Sanatları yüzyıllar boyu geleneksel Türk İslam Sanatları içinde önemli yer tutmuş günümüz
toplumunun da yoğun ilgisini kazanmıştır. Kitabın içine girmiş ve kitabı şekillendirmiş bu
sanatları zaman içinde yeni nesillere aktaran görsel hafızalarımızdan biri de yine KİTAP olmuştur.
Süleymanname Projesi kitap ve kitap sanatları arasındaki bu alakayı sürdürülebilir şekilde
yeniden üretmeyi de hedeflemektedir.

bottom of page