top of page
Ahmed Karahisari / Yasin-i Şerif

Ahmed Karahisari / Yasin-i Şerif

Stok kodu: EY006
4.000,00₺Fiyat
 • Esere İlişkin Detaylar

  Ahmed Karahisarî Mushaf-ı Şerifi'nin Yasin Suresi tıpkı basımı hazırlanmış ve sınırlı sayıda basılmıştır.

   

  Afyonkarahisar'da 375 yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. Hayatı hakkında fazla malumat yoktur. II. Beyazıt döneminde ilim için İstanbul'a gitmiş ve vefatına kadarİstanbul'dakalmıştır. Aklâm-ı Sitte'yi Esedullah Kirmânî'den meşketmiş ve hat sahasında büyük şöhrete ulaşmıştır.
  Karahisârî, Halvetiye şeyhlerinden Cemaleddin İshak Karamânî'ye intisap ederek ondan hilafet almıştır. 963'da 90 yaşlarında vefat eden Karahisârî, Şeyh İshak Cemâleddin Karamânî Tekkesi'nin hazîresine defnedilmiştir. 
  Karahisâri'nin yazıları, Osmanlı'nın her sahada zirveye ulaştığı Kanûnî döneminde olgunlaştı. Harf bünyelerinde ve kompozisyonlarda daha güzel nisbetler elde ederek kendi adıyla anılan “Karahisarî üslubu”nu oluşturdu. Döneminin sanatkârlarını etrafında toplayan Karahisâri'nin, yazının güneşi (Şemsü'l-Hat) diye şöhreti yayıldı. Büyük ustalık ve itina ile düzenlediği kompozisyonlar, hattatlar için mükemmel örnekler oldu.
  Altın mürekkep ile yazdığı harflerin etrafını siyah mürekkeple, siyah mürekkeple yazdığı harfleri altın mürekkep ile tahrirleyerek yazıya farklı bir estetik boyut kazandırdı. 
  Karahisârî Aklâm-ı Sitte'de Mushaf, en'am, dua mecmuası ve murakka' olarak pek çok eser verdi. Eserlerinden bazıları ve bulundukları yerler şöyledir;

  Topkapı Müzesi Kütüphanesi'ne kayıtlı büyük boy Mushaf.
  Topkapı Müzesi Kütüphanesi'ne kayıtlı kıtalar, murakka ve en'am-ı şerif.
  Türk İslam Eserleri Müzesi'nde kayıtlı Kur'an-ı Kerim, en'am-ı şerif ve Yasin-i şerif.
  Süleymaniye Kütüphanesinde muhafaza edilen iki en'am-ı şerif.
  İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlı Mushaf-ı Şerif.
  Afyonkarahisar Müzesi'nde kayıtlı 941 tarihli meşk murakkaı.
  Süleymaniye Camii kubbe yazıları1

  Karahisarî'nin bilinen talebeleri arasında evlatlığı Hasan Çelebi ünlüdür.


  1 Muhittin Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 107

bottom of page